Stad Halle

Via deze website kan u de realisaties van de stad Halle opvolgen

De stad Halle leeft, werkt en zorgt voor haar inwoners, zo klinkt de slogan van onze meerjarenplanning 2020-2025. Deze slogan mag je best letterlijk nemen want met een hele reeks investeringen en acties willen we van Halle een duurzame, 'slimme' en mensvriendelijke stad maken waar dienstverlening, bereikbaarheid, levenskwaliteit en verbondenheid centraal staan.

Ontdek via deze website welke acties er reeds werden gerealiseerd en welke er nog op de planning staan de komende jaren